Jeteka webshop | Alles voor de auto styler!

Disclaimer
Jeteka  staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten. In geen geval is Jeteka aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Tekst van deze website mag alleen worden gebruikt indien vooraf toestemming is gevraagd aan Jeteka.
Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van Jeteka zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Jeteka worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

© Jeteka